V piatok 16.12.2016 budeme spolu ďakovať, prosiť, chváliť, odprosovať. Pozývame Vás na 2. školskú adoráciu, ktorá sa uskutoční na hlavnej chodbe našej školy. Upozorňujeme na začiatok adorácie. Prijateľný čas 13:30h. Advent je čas očakávania skrze stíšenie sa a modlitbu. Preto neváhajte a príďte. Predsedajúcim našej adorácie bude pán kaplán Mgr. Matthias Gočík.