13. decembra  sa konal druhý ročník slovenskej filozofickej olympiády pre stredoškolákov . Organizovala ju  katedra filozofie FF KU v Ružomberku z poverenia International Philosophy Olympiad [link: http://www.philosophy-olympiad.org] (IPO), ktorá už 25 rokov pod záštitou UNESCO pripravuje medzinárodnú filozofickú olympiádu. Na slovenské kolo sa tento rok prihlásilo 123 stredoškolákov.  Našu školu reprezentovali  študentky 3. AG a to Dami   Šandorová, Anička  Gajdziková, Erika Olahová a Marietka Ivanková.  Za reprezentáciu školy Ďakujeme.    -en-

 

20161213_091359 20161213_093011 20161213_111136 20161213_111148 20161213_111156 20161213_111243 20161213_142136