Znovu by sme Vás chceli pozvať k celoročnej duchovnej aktivite- k spoločnej modlitbe pred vyučovaním. Každý pondelok a stredu od 7:45- 7:55h (v školskej jedálni) sa môžeme duchovne zjednotiť, chváliť, ďakovať a prosiť Boha o mnohé veci. Táto aktivita neskončila, ale trvá v duchu biblického citátu:  „Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bedlite a proste za všetkých svätých!“ (Ef 6, 18). Ste srdečne pozvaní!