Dňa  24.1.2017  (utorok) sa na našej škole uskutoční pedagogická rada spojená s hodnotením prospechu a správania za 1. polrok šk. roka 2016/2017 a pracovná porada so začiatkom o 14.00.