Dňa 24.1.2017 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády pre kategórie Z9 a Z5.

Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú tejto súťaže a získali už mnohé popredné umiestnenia. Aj tohto roku  sa tešíme z úspechu.  Martin Klacik žiak kvarty A vyriešil na súťaži všetky zadané matematické úlohy a získal prvé miesto. Úspešnému riešiteľovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri riešení ďalších matematických úloh.

T. Mašlanková