Prvé riadne zasadnutie Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou sa uskutoční v pondelok 20.februára 2017 o 15.00 hod. v budove školy Školská 650 Vranov nad Topľou – Rodinna oblasť.
Predseda rady školy.

Program zasadnutia 20.2.2017