V rámci charitatívnej zbierky Úsmev ako dar, ktorú každoročne organizuje Spoločnosť priateľov  detí z detských domovov  sa naše Cirkevné gymnázium sv. Františka z  Assisi vo Vranove nad Topľou umiestnilo na  1. mieste zo 43 stredných škol z celého východného Slovenska.

18 naších žiakov tak obhájilo minuloročné víťazstvo, za čo im patrí veľká vďaka a uznanie za ich prácu. Ako odmenu si všetci žiaci  vychutnajú pobyt  v aquaparku  Thermal na Zemplínskej Šírave.  Sme radi, že aj takýmto spôsobom naša škola pomáha pri charitatívnych podujatiach. -en-

20170215_101324 20170215_101557 20170215_101630