Dňa 15.2.2017 sa v Prešove na Gymnnáziu Konštantínova uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval  Lukáš Šimkanin, ktorý v silnej konkurencii žiakov z 12 okresov Prešovského kraja obsadil pekné 4. miesto.

Lukášovi blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.