Vážení priatelia, v tomto roku si pripomíname 100. výročie zjavení  Panny Márie vo Fatime. Pri  tejto príležitosti otec arcibiskup Mons. Bernard Bober napísal list (viď príloha) a na arcidiecéznej púti v Obišovciach 1. októbra 2017 zasvätí Košickú arcidiecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Fatimské výročie je príležitosťou k bližšiemu oboznámeniu sa s fatimským posolstvom a k prehĺbeniu úcty k Preblahoslavenej Panne Márii u všetkých veriacich, vrátane mladej generácie.

Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (ďalej len INSPM) so sídlom na Mäsiarskej ulici 28 v Košiciach vydal k tomuto jubileu obrázok s krátkou modlitbou zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (viď príloha).

List otca arcibiskupa

Obrázok Fatimy s modlitbou