23.február sa v našej škole niesol v znamení karnevalu. Štvrtáci však nasadili masky už od prvej hodiny a takto spoločne s triednou učiteľkou v maske Minnie putovali do sveta vedomostí. Prechádzali však aj cez narušený most, ktorý mohli opraviť len správnym vyriešením zadaných úloh.

V cieli ich čakal rozstrihaný odkaz Sv. Tomáša Morusa: „Pane, prosím Ťa, daruj mi humor a milosť porozumieť vtipu, nech mám radosť zo života a dokážem rozdávať radosť aj iným.“  Radosť z dňa vyvrcholila spoločnými eRko tancami.

-mv-