Slovenský červený kríž  v spolupráci s hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc na Slovensku  organizujú každoročne  v jarnom období kampaň Valentínska kvapka krvi. Cieľom tejto akcie je získať nových darcov krvi z radov študentov, ktorí dovŕšili 18 rokov.

Aj 18- roční študenti našej školy z III. AG, prijali túto výzvu, vyhrnuli si rukávy pre dobrú vec  a vo štvrtok 23. februára 2017 darovali krv ako prvodarcovia.  Veľmi pekne chceme poďakovať celému  zdravotnému personálu  za milý prístup a  príjemnú atmosféru pri dobrovoľnom odbere krvi. Študenti získali nielen nové informácie, ale aj osobnú skúsenosť a určite rozšíria rady  pravidelných  darcov krvi.

Ďakujem všetkým našim študentom, menovite Ivovi Tongelovi, Daniele Jenčovej, Martinovi Kušnírovi, Dávidovi Karpáčovi, Noemi Halasovej, Anne Ungrádyovej, Helke Markovičovej, Veronike Bubnárovej, Jarovi Dudášovi a Dominikovi Novákovi, ktorí našli v sebe odvahu  vyhrnúť si rukávy pre dobrú vec, p. uč. H. Kľučárová.