V súvislosti s ukončením  funkčného obdobia riaditeľa školy bolo dňa 13.3.2017 vypísané výberové konanie na funkciu riaditeľov katolíckych v 8 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ABŠU v Košiciach.

V prílohe si môžete prečítať celé znenie vyhlásenia výberového konania.

Výberové konanie na riaditeľov