Žiaci a učitelia v tomto pôstnom období spoločne putujú s Ježišom do Jeruzalema. Na školských sv. omšiach každý utorok p. kaplán Mathias priblíži zastávku Ježiša na tejto ceste podľa evanjelia z predchádzajúcej nedele. Na ďalšiu púť nám p. kaplán ponúkne nové predsavzatie, plnením ktorého chceme vyprosovať požehnanie pre naše rodiny, školu i celý slovenský národ. Splnené predsavzatia si žiaci značia na kamienky, ktorými vykladajú cestu do Jeruzalema.