Milí kolegovia, žiaci a priatelia našej školy.

Zasielame vám pozdrav z prvého dňa z nášho pobytu v dánskom meste Aalborg. Dnešný de bol veľmi zaujímavý. Deň sme začali oficiálnym privítaním na pôde partnerskej školy (Gug Skole Aalborg), po príhovore riaditeľa ďalších predstaviteľov tejto inštitúcie sme mali možnosť bližšie spoznať žiakov a učiteľov. Poobede sme sa venovali prezentácii novej metódy vo vyučovaní zvanej Flipped learning. Večer bol zasa v réžii žiakov, ktorí spoločne pod dozorom učiteľov pripravili večeru z tradičných dánskych jedál a musíme povedať, že aj napriek počiatočným obavám a nedôvere, nám spomínané špeciality chutili.

Aktivity boli realizované a finančne podporené v rámci projektu Erasmus+ s názvom Motivation by Innovation, číslo zmluvy 2016-1-DK01-KA219-022338.