V utorok 21. marca sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) uskutočnila súťaž v písaní esejí s názvom „Moja Európa“, ktorá je určená pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Išlo  o prvý ročník podujatia, do ktorého sa prihlásilo 50 študentov.

Našu školu na tejto sútaži zastupovali žiačky III. ročníka Anička Gajdziková, Damiánka Šándorová a Erika Oláhová. Za výbornú reprezentáciu školy im srdečne Ďakujeme.

Ich úlohou bolo napísať esej na jeden z troch vybraných citátov o Európe, resp. Európskej únii (EÚ). Cieľom súťaže je prehĺbiť povedomie o EÚ a európskom občianstve, podporiť rozvoj kritického myslenia a schopnosť sformulovať vlastný názor o EÚ v širších súvislostiach. Víťaz súťaže získa zájazd do Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ktorého sa bude môcť zúčastniť spolu so svojím učiteľom. Atraktívnu cenu za víťaznú esej venoval do súťaže MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu. Súťaž organizuje Katedra politológie FF KU.

-en-