V rámci  aktivity 25 osobností  našej školy  sme dnes  diskutovali  s absolventmi našej školy, ktorými boli

JUDr. M. Babejová, JUDr. Š. Štefanko, Mgr. M. Haňov.

obn