Dňa 29.3.2017 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kat. E, odbor botanika, zoológia, geológia. Súťažilo spolu 22 žiakov z 10 škôl – 10 v odbore botanika, 12 zoológia, 2 z geológie.

Z našej školy sa súťaže zúčastnili štyria žiaci s týmto umiestnením:
Lea Tomašíková (kvarta A) -3. miesto, zoológia
Natália Tuľáková (sekunda)-5. miesto, botanika
Mária Hrubovská (sekunda) 8. miesto, botanika
Branislav Babjačok (sekunda) 11. mietso, zoológia.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy v tejto náročnej súťaži.

 

Uč. G. Bradovková a H. Kľučárová