Dňa  24.1 2017 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády kategórie Z9. Náš žiak  Martin Klacik vyriešil všetky súťažné  úlohy a s plným počtom bodov sa umiestnil na prvom mieste. Tým si zabezpečil postup na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 21.3. 2017 v Prešove. Tam sa s ďalšími šesťdesiatimi súťažiacimi z celého Prešovského kraja popasoval s úlohami a stal sa úspešným riešiteľom krajského kola matematickej olympiády kategórie Z9. Blahoželáme a tešíme sa z úspechu.