Výsledky okresného kola HK

Klara Halasová III.kategória poézia 1.miesto

Eugénia Ficková III.kategória poézia 2.miesto

Mária Hrubovská III.kategória próza 3.miesto

Katarína Gazdová III.kategória próza čestné uznanie

Kristína Krajňaková II.kategória próza 1.miesto

Pavol Gazda II.kategória poézia čestné uznanie

Tamara Tuľáková I.kategória próza 3.miesto

Damiana Šandorová IV.kategória poézia 1.miesto

Jakub Smolák IV.kategória próza 2. miesto

 

 

okresnkolohviezdoslavovkubn