V rámci našej kurzovej činnosti Telesnej a športovej výchovy sa v termíne 20. – 31. marca 2017 uskutočnil Základný plavecký výcvik. Naša prima sa v učebni plávania popasovala s tromi plaveckými spôsobmi a to kraul, znak a prsia. Tieto plavecké spôsoby sme nacvičovali od základov, neskôr sme prešli k ich zdokonaleniu a v posledných dňoch výcviku sme sa zameriavali na odstraňovanie chybičiek a rozvoj vytrvalosti. V týchto troch spôsoboch si žiaci v záverečný deň zmerali sily. Na bronzovom mieste sa umiestnila Barbora Kľučárová, strieborné miesto obsadila Bianka Katarína Kundravá a náš zlatý chlapec v plávaní na 50 metrov je Adam Emanuel Benčo. Víťazom srdečne blahoželáme. Samozrejme si ceníme snahu všetkých žiakov a veľkým potešením bolo pre nás vyučujúcich to, že väčšina žiakov zaplávala všetkými tromi plaveckými spôsobmi po 50 metrov.

 

                                               Mgr. Viliam Jedinák, Mgr. Ivana Ondo-Eštoková