Domovská stránka / Fotoalbum / Plavecký výcvik – I. stupeň ZŠ

Plavecký výcvik – I. stupeň ZŠ

V dňoch 20.3. – 31.3.2017 žiaci I. stupňa absolvovali základný plavecký výcvik na ZŠ Bernolákova. V úvode sa zoznámili s vodným prostredím prostredníctvom rôznych hier a súťaží, skúšali rôzne spôsoby dýchania, ponárania sa a lovenia predmetov z dna bazéna s cieľom odbúrať strach. Nasledoval nácvik splývania a postupné osvojovanie si jednotlivých plaveckých spôsobov – Kraul, Znak a nakoniec Prsia. Učitelia neustále upozorňovali na chyby pri nácviku a snažili sa ich odstrániť. Cieľom plaveckého výcviku bolo zaplávať jednotlivými plaveckými spôsobmi technicky správne čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia.

V závere boli všetci plavci odmenení sladkosťou a mokrým vysvedčením.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment