Do 9. ročníka Baťovej manažérskej olympiády sa  zapojilo 1897 študentov z Českej a Slovenskej republiky. Medzi najlepších 100 študentov, ktorí  sa stretnú vo finále  16. júna v Univerzitnom centre v Zlíne postúpilo aj 5 študentov nášho gymnázia.
Róbert KOČIŠ
Dominik NOVÁK
Ivo TONGEL
Veronika BUBNÁROVÁ
Damiána ŠÁNDOROVÁ
5. apríla  2017 sa študenti 3. ročníka   nášho Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi, zapojili do Baťovej manažérskej  olympiády, absolvovaním predkola, pomocou online testu. V priebehu 80 minút si preverili vedomosti z  ekonomiky, manažmentu, anglického jazyka, matematiky i všeobecného prehľadu.
Baťova manažérska olympiáda je už 9 rok organizovaná študentmi Fakulty manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Je to jediná vysoká škola v Českej a Slovenskej republike, ktorá realizuje takýto projekt, ktorého hlavným cieľom je vybrať zo študentov stredných škôl tých najlepších. Olympiáda je určená pre študentov 3. ročníka stredných škol. Študenti, ktorí prejavia záujem o štúdium ekonomiky a manažmentu sa v prípade úspešného  absolvovania olympiády, môžu stať  vysokoškolákmi už v 3. ročníku svojho štúdia na strednej škole.
-en-