Od štvrtku 27.4.2017 sa modlíme deviatnik k sv. Dominikovi Saviovi- patrónovi našej základnej školy.

Prvý deň:

Svätý Dominik Savio, eucharistická pobožnosť ťa napĺňala radosťou z prítomnosti Pána Ježiša tak veľmi, že si sa dostával až do vytrženia mysle. Vypros nám rovnako vrelú vieru a lásku k Najsvätejšej sviatosti, aby sme sa klaňali sviatostnému Ježišovi s vrúcnosťou a prijímali ho naozaj úprimne.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu… Oroduj za nás, sv. Dominik Savio, aby nám Kristus dal účasť na svojich prisľúbeniach.

Modlime sa.

Bože, vo svätom Dominikovi Saviovi si dal chlapcom obdivuhodný príklad zbožnosti a čistoty. Dopraj milostivo, aby sme ti podľa jeho príkladu a na jeho príhovor statočne slúžili bezúhonným telom a čistým srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen