Druhý deň

Svätý Dominik Savio, nežná úcta k Nepoškvrnenej Matke Božej ťa viedla k tomu, že si jej už v útlom veku zasvätil svoje nevinné srdce a šíril úctu k nej s detinskou oddanosťou. Vypros nám, aby sme boli aj my jej úprimnými ctiteľmi a ona aby nám bola pomocníčkou v nebezpečenstvách života i v hodine smrti.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…, oroduj za nás, sv. Dominik Savio, aby nám Kristus dal účasť na svojich prisľúbeniach.

Modlime sa.

Bože, vo svätom Dominikovi Saviovi si dal chlapcom obdivuhodný príklad zbožnosti a čistoty. Dopraj milostivo, aby sme ti podľa jeho príkladu a na jeho príhovor statočne slúžili bezúhonným telom a čistým srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen