Tretí deň

Svätý Dominik Savio, ty si urobil hrdinské predsavzatie- radšej zomrieť ako zhrešiť. Tak si si zachoval neporušenú anjelskú čistotu. Vypros aj nám milosť, aby sme sa vyhýbali nevhodným zábavám a príležitostiam ku hriechu, a tak si uchovali túto krásnu čnosť.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…, oroduj za nás, sv. Dominik Savio, aby nám Kristus dal účasť na svojich prisľúbeniach.

Modlime sa.

Bože, vo svätom Dominikovi Saviovi si dal chlapcom obdivuhodný príklad zbožnosti a čistoty. Dopraj milostivo, aby sme ti podľa jeho príkladu a na jeho príhovor statočne slúžili bezúhonným telom a čistým srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen