Štvrtý deň

Svätý Dominik Savio, ty si pre slávu Božiu a pre dobro nesmrteľných duší pranieroval neprávosti a s apoštolskou horlivosťou bojoval proti zlozvyku vyslovovať bez náležitého dôvodu Božie meno, brojil si proti urážaniu Boha i jeho svätých, proti očierňovaniu katolíckej Cirkvi a ich predstaviteľov. Vypros aj nám, aby sme vedeli víťaziť nad ľudskými predsudkami a horlivo bránili Božiu pravdu a práva Cirkvi.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…, oroduj za nás, sv. Dominik Savio, aby nám Kristus dal účasť na svojich prisľúbeniach.

Modlime sa.

Bože, vo svätom Dominikovi Saviovi si dal chlapcom obdivuhodný príklad zbožnosti a čistoty. Dopraj milostivo, aby sme ti podľa jeho príkladu a na jeho príhovor statočne slúžili bezúhonným telom a čistým srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen