Piaty deň

Svätý Dominik Savio, ty si pochopil dôležitosť kresťanského sebazapretia, a preto si zoceľoval svoju vôľu konaním dobra. Pomáhaj nám, aby sme vedeli ovládať svoje náklonnosti a vášne a aby sme znášali životné skúšky a protivenstvá vždy z lásky k Bohu.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…, oroduj za nás, sv. Dominik Savio, aby nám Kristus dal účasť na svojich prisľúbeniach.

Modlime sa.

Bože, vo svätom Dominikovi Saviovi si dal chlapcom obdivuhodný príklad zbožnosti a čistoty. Dopraj milostivo, aby sme ti podľa jeho príkladu a na jeho príhovor statočne slúžili bezúhonným telom a čistým srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen