Šiesty deň

Svätý Dominik Savio, ty si dosiahol vrchol kresťanskej dokonalosti tým, že si trpezlivo a poslušne počúval rady svojich rodičov a kresťanského vychovávateľa. Vypros aj nám, aby sme s láskou prijali Božie milosti a zachovávali pokyny učiteľského úradu katolíckej Cirkvi.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…, oroduj za nás, sv. Dominik Savio, aby nám Kristus dal účasť na svojich prisľúbeniach.

Modlime sa.

Bože, vo svätom Dominikovi Saviovi si dal chlapcom obdivuhodný príklad zbožnosti a čistoty. Dopraj milostivo, aby sme ti podľa jeho príkladu a na jeho príhovor statočne slúžili bezúhonným telom a čistým srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen