Siedmy deň

Svätý Dominik Savio, pre teba nebolo dostačujúce, že si bol apoštolom svojim kamarátom. Túžil si, aby sa aj naši odlúčení bratia a sestry vrátili do pravej Kristovej Cirkvi. Vypros aj nám misijnú horlivosť a pomôž nám, aby sme sa stali zodpovednými apoštolmi pre slávu Božiu v dnešnom svete.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…, oroduj za nás, sv. Dominik Savio, aby nám Kristus dal účasť na svojich prisľúbeniach.

Modlime sa.

Bože, vo svätom Dominikovi Saviovi si dal chlapcom obdivuhodný príklad zbožnosti a čistoty. Dopraj milostivo, aby sme ti podľa jeho príkladu a na jeho príhovor statočne slúžili bezúhonným telom a čistým srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen