Ôsmy deň

Svätý Dominik Savio, ty si vykonával všetky svoje povinnosti svedomito a zodpovedne, a stal si sa tak vzorom pracovitosti, umocneným milosťami modlitby. Vypros aj nám, aby sme vzorne vykonávali svoje povinnosti a zároveň boli príkladom v zbožnosti.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…, oroduj za nás, sv. Dominik Savio, aby nám Kristus dal účasť na svojich prisľúbeniach.

Modlime sa.

Bože, vo svätom Dominikovi Saviovi si dal chlapcom obdivuhodný príklad zbožnosti a čistoty. Dopraj milostivo, aby sme ti podľa jeho príkladu a na jeho príhovor statočne slúžili bezúhonným telom a čistým srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen