Deviaty deň

Svätý Dominik Savio, ty si sa pevne rozhodol, že sa staneš svätým. V škole dona Bosca si dosiahol žiarivú svätosť už v chlapčenskom veku. Vypros aj nám, aby sme vytrvali v dobrom predsavzatí, premenili sa v živé chrámy Ducha Svätého a zaslúžili si večnú blaženosť v nebi.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…, oroduj za nás, sv. Dominik Savio, aby nám Kristus dal účasť na svojich prisľúbeniach.

Modlime sa.

Bože, vo svätom Dominikovi Saviovi si dal chlapcom obdivuhodný príklad zbožnosti a čistoty. Dopraj milostivo, aby sme ti podľa jeho príkladu a na jeho príhovor statočne slúžili bezúhonným telom a čistým srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen