Domovská stránka / Fotoalbum / Slávnosť sv. Dominika Savia

Slávnosť sv. Dominika Savia

Piatok 5. mája sme na našej škole oslavovali. Tradičné vyučovanie nahradila slávnostná sv. omša z príležitosti sviatku sv. Dominika Savia, patróna našej základnej školy. Zároveň sme prostredníctvom pána riaditeľa zablahoželali nášmu kolegovi Petrovi Orendáčovi, ktorý sa dnes dožíva krásneho životného jubilea (60 rokov).

Po sv. omši sme sa celá škola presunuli do centra mesta, na námestie pred budovu AOC, kde sme sa pred sochou Fatimskej Panny Márie pomodlili desiatok sv. ruženca ako prejav vďaky za 25 rokov cirkevnej školy vo Vranove nad Topľou. Vrcholom dňa bolo vypustenie 25 balónov, z ktorých každý predstavoval 1 rok tejto existencie tejto školy.

 

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment