Prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018

 

  1. A) Žiaci prijatí bez prijímacích skúšok:
Kód žiaka
4GFA783
4GFA473
4GFA421
4GFA934
4GFA751
4GFA311

 

  1. B) Zoznam žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky dňa 9.5.2017:
Kód žiaka termin T9-SJL T9-M Body-T9-SJL Body-T9-M Súťaže Prospech PS – M PS – SJL SPOLU
4GFA500 1 92 60 23 15 0 50 49 42 179
4GFA963 1 76 55 19 13,75 0 21 44 43 140,75
4GFA336 1 64 75 16 18,75 0 7 47 44 132,75
4GFA028 1 68 95 17 23,75 0 0 48 42 130,75
4GFA688 1 56 40 14 10 0 0 46 38 108

 

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 11.5.2017 od 13.00 v budove školy Školská 650.

 

 

PaedDr. Marián Babej

riaditeľ školy