Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Školská 650, Vranov nad Topľou

Výsledky prijímacích skúšok 8-ročný odbor

Prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018

 

Zoznam úspešných a prijatých žiakov na základe výsledkov prijímacích skúšok zo dňa 9.5.2017. Na základe kritérií prijímacích skúšok môže byť prijatých 30 žiakov s najvyšším počtom bodov:

P.č. Kód žiaka Body – súťaže Body – Prospech PS – M PS – SJL SPOLU
1. 8GFA859 0 20 42 49 111
2. 8GFA835 0 20 41 49 110
3. 8GFA841 0 20 41 49 110
4. 8GFA433 0 20 37 48 105
5. 8GFA101 0 20 40 43 103
6. 8GFA534 0 20 33 50 103
7. 8GFA048 0 20 37 45 102
8. 8GFA216 0 20 33 49 102
9. 8GFA330 0 16 40 43 99
10. 8GFA757 0 18 31 48 97
11. 8GFA910 0 20 28 49 97
12. 8GFA442 0 20 26 46 92
13. 8GFA561 0 16 30 44 90
14. 8GFA860 0 14 29 45 88
15. 8GFA775 0 18 25 45 88
16. 8GFA684 0 18 21 45 84
17. 8GFA199 0 0 26 40 66
18. 8GFA448 0 0 21 41 62
19. 8GFA218 0 0 21 40 61
20. 8GFA016 0 0 20 41 61
21. 8GFA929 0 0 20 38 58
22. 8GFA059 0 0 20 37 57
23. 8GFA197 0 0 20 36 56
24. 8GFA098 0 0 20 32 52

 

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 10.5.2017 od 9.00 v budove školy Školská 650.

 

PaedDr. Marián Babej

riaditeľ školy