V polovičke marca sa v rámci projektu Motivation by Innovation dvaja naši pedagógovia a 3 žiačky zúčastnili mobilitného stretnutia (projekt programu Erasmus+) v partnerskej škole v Dánsku, ktorého obsahom bolo využitie metódy tzv. flipped learning.

Jeden z výstupov tohto stretnutia vám predstavujeme dnes. Ide o využitie interaktívneho nástroja ThingLink (www.thinglink.com), pomocou ktorého je možné vytvárať interaktívne školské projekty. Žiaci sexty sa pokúsili o netradičnú charakteristiku osoby.

Aktivity boli realizované a finančne podporené v rámci projektu Erasmus+ s názvom Motivation by Innovation, číslo zmluvy 2016-1-DK01-KA219-022338.

Video návod:

Projekty:

K. Vašková:

B. Gazdová:

Z. Trellová

K. Čoláková

A. Vaverčáková

J. Tomášová

D. Dragulová

V. Jenčová

K. Hreňo

H. Hrubovská

L. Šuľaková

P. Bubnárová

K. Kakoni

M. Vida

K. Babinský

Z. Bubnárová