Dňa 4. 5. 2017 sa uskutočnilo  v Zámutove na strelnici okresné kolo súťaže Mladý záchranár CO. Súťažilo 12 družstiev. Našu školu reprezentovalo najmladšie družstvo v zastúpení: Barborka Kľučárová – kapitánka, Barborka Hrubovská, Daniel Mucha a Imrich Vaško, všetci  z primy.
Umiestnili sa na  4. mieste, s počtom bodov 558 z 585 možných, s rovnakým počtom bodov ako družstvo na 3. mieste. Rozhodol počet bodov z testov.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.