28– 29.4. naši tretiaci spolu s rovesníkmi z iných škôl mali možnosť prehĺbiť svoj vzťah k Ježišovi na duchovnej obnove, ktorú pripravili dp. kaplán Matias , sr. Imakuláta a sr. Consolata. Duchovná obnova prebiehala na našej základnej škole na Bernolákovej ulici. Zúčastnilo sa jej 31 tretiakov a 15 animátorov.