Výsledky prijímacích skúšok 4-ročný odbor

Prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018

 

  1. A) Žiaci prijatí bez prijímacích skúšok:
Kód žiaka
4GFA783
4GFA473
4GFA421
4GFA934
4GFA751
4GFA311

 

  1. B) Zoznam žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky dňa 9.5.2017:
Kód žiaka termin T9-SJL T9-M Body-T9-SJL Body-T9-M Súťaže Prospech PS – M PS – SJL SPOLU
4GFA500 1 92 60 23 15 0 50 49 42 179
4GFA963 1 76 55 19 13,75 0 21 44 43 140,75
4GFA336 1 64 75 16 18,75 0 7 47 44 132,75
4GFA028 1 68 95 17 23,75 0 0 48 42 130,75
4GFA688 1 56 40 14 10 0 0 46 38 108
  1. C) Zoznam žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky dňa 11.5.2017:
Kód žiaka termin T9-SJL T9-M Body-T9-SJL Body-T9-M Súťaže Prospech PS – M PS – SJL SPOLU
4GFA734 2 72 60 18 15 0 50 41 44 168
4GFA498 2 76 85 19 21,25 0 42 50 47 179,25
4GFA085 2 76 80 19 20 0 32 42 45 158
4GFA261 2 84 70 21 17,5 0 30 46 42 156,5
4GFA340 2 80 65 20 16,25 0 30 44 40 150,25

 

  1. D) Zoznam žiakov, ktorí sa nezúčastnili prijímacích skúšok (bez ospravedlnenia): dňa 11.5.2017
Kód žiaka
4GFA388
4GFA009

 

 

 

 

Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Školská 650, Vranov nad Topľou

 

Výsledky prijímacích skúšok 4-ročný odbor

Prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018

 

Konečné poradie a celkový počet úspešných a prijatých uchádzačov po 1. a 2. termíne 1. kola prijímacích skúšok. Na základe kritérií prijímacích skúšok a platnej legislatívy môže byť prijatých 31 žiakov s najvyšším počtom bodov:

 

P.č. Kód žiaka Pozn.
1. 4GFA783 prijatý bez PS
2. 4GFA473 prijatý bez PS
3. 4GFA421 prijatý bez PS
4. 4GFA934 prijatý bez PS
5. 4GFA751 prijatý bez PS
6. 4GFA311 prijatý bez PS

 

P.č. Kód žiaka termín T9-SJL T9-M Body-T9-SJL Body-T9-M Súťaže Prospech PS – M PS – SJL SPOLU
7. 4GFA498 2 76 85 19 21,25 0 42 50 47 179,25
8. 4GFA500 1 92 60 23 15 0 50 49 42 179
9. 4GFA734 2 72 60 18 15 0 50 41 44 168
10. 4GFA085 2 76 80 19 20 0 32 42 45 158
11. 4GFA261 2 84 70 21 17,5 0 30 46 42 156,5
12. 4GFA340 2 80 65 20 16,25 0 30 44 40 150,25
13. 4GFA963 1 76 55 19 13,75 0 21 44 43 140,75
14. 4GFA336 1 64 75 16 18,75 0 7 47 44 132,75
15. 4GFA028 1 68 95 17 23,75 0 0 48 42 130,75
16. 4GFA688 1 56 40 14 10 0 0 46 38 108

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 12.5.2017 od 9.00 v budove školy Školská 650.

 

 

 

PaedDr. Marián Babej

riaditeľ školy