Druhá májová nedeľa už tradične patrí našim mamkám. Tento rok sme sa rozhodli osláviť tento sviatok v príjemnom prostredí pod Slánskymi vrchmi – v penzióne Kondor v Zámutove.

Na začiatku deti z dramatického krúžku potešili (nielen) mamky pekným divadielkom Domček, domček, kto v tebe býva. Po ňom nasledovalo pohostenie – chutný guláš. Kalórie z neho bolo možné spáliť pri rôznych súťažiach, futbale, tanci či na hojdačkách a šmykľavke.

Veľká vďaka patrí hlavne Pánu Bohu za krásne slnečné počasie. Tešíme sa na ďalšie spoločne strávené popoludnie.