Vo štvrtok 25. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Žiaci školy majú nasledujúci program:

8:00h- Sv.ruženec (Kostol sv. Františka z Assisi Vranov- Juh)

8:30h- Sv. omša (Kostol sv. Františka z Assisi Vranov- Juh)

Po sv. omši sa presunieme do MsDk vo Vranove n.T., kde bude v kine filmové predstavenie Pápež František.