Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou

 vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie :

 

zástupca riaditeľa pre materskú školu

zástupca riaditeľa pre základnú školu

zástupca riaditeľa pre gymnázium

zástupca riaditeľa pre technicko – ekonomické činnosti v gymnáziu

Požiadavky a spôsob prihlásenia TU.