Vážený pán riaditeľ, drahí kolegovia a študenti!

Zo srdca vás všetkých pozdravujem a blahoželám ku krásnemu jubileu našich škôl.
Čas, ktorý som prežívala s vami je pre mňa drahou spomienkou, ktorá mi naďalej skrášľuje život. Ďakujem za spoločenstvo lásky, modlitby i vzájomnej pomoci.

Už 5 rokov slúžim spolu s 2 spolusestrami na biskupskom úrade v Albánsku – vo Vlore. Apoštolská administratúra, ktorú spravuje Mons. Hil Kabashi zaberá 1/2 krajiny. Pomáhame ako sa dá: spravujeme domácnosť,navštevujeme s ním miestne komunity veriacich,ktoré sú roztrúsené po celom území južného Albánska, momentálne sme kostolníčky v 2 kostoloch vzdialených od nás 33 a 45 km.. Ja som sa naučila hrať tak slúžim aj ako organistka. V mene nášho spoločenstva vám úprimne ďakujem za duchovnú i materiálnu pomoc, vďaka ktorej tu môžeme slúžiť. Nech vás Pán štedro odmení.
Chcem vám odovzdať pozdrav aj od rodičov malej Sarah – Viktórie, za ktorej život sme spoločne bojovali. Oslávila už 3 roky a je z nej krásne a šťastné dievčatko. Vaše svedectvo modlitby im dodávalo silu prekonať najťažšie obdobie. Odvtedy sa za vás denne modlia.
Nosím vás všetkých v srdci a aj ja prosím za vás denne pri svätej omši.
sr. Noemi