V čase od 28. mája do 3. júna 2017 som sa zúčastnila kurzu s názvom Tap-Swipe-Pinch ino English,v meste Liverpool, vo Veľkej Británii, ktorý organizovala agentúra Euneos Corporation so sídlom vo Vantaa, Fínsko. Táto vzdelávacia aktivita bola súčasťou projektu Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou realizovaného v rámci grantového programu EÚ – Erasmus+, Kľúčová akcia 1.

Obsahom tohto vzdelávania bolo  využitie revolučných  programov a aplikácií dostupných na tabletoch pri vyučovaní cudzích jazykov. Vzdelávanie, ktoré prebiehalo na pôde konferenčného centra v Liverpoole bolo vedené skúsenými lektormi so Slovinska a Veľkej Británie. Boli to lektori s viacročnou pedagogickou praxou, ktorí vedeli poskytnúť praktické rady smerujúce k zefektívneniu výučby cudzieho jazyka.

Samotné prostredie mesta Liverpool, zaujímavý obsah kurzu ako aj vysoká profesionalita lektorov boli veľmi obohacujúce a motivujúce.

V rámci kurzu sme tak mali možnosť oboznámiť sa s množstvom voľne dostupných aplikácií zameraných na rozličné témy a aktivity na podporu vyučovania, komunikácie a sebahodnotenia, ako aj vytváranie textov, video klipov, podzáložiek, prezentácií, obrázkov, pdf  záložiek, myšlienkových máp a digitálnych kníh.   Individuálna práca, práca v malých skupinách na vlastných iPadoch a iných tabletoch bola  zameraná na rozvoj zručností v používaní aplikácií na dosiahnutie vyššie spomenutých učebných cieľov. Obsahom tohto kurzu bolo taktiež vytváranie, plánovanie a písanie ukážkových cvičení a vzorových vyučovacích hodín pomocou použitia jednej alebo viacerých aplikácií pre  iPad alebo tablet.

Počas kurzu sme sa zúčastnili uvítacej spoločnej večere a dvoch exkurzií – turistickej  plavby loďou po rieke Mersey, ako aj návštevy Galérie Tate v centre mesta, kde sme mali praktickú prípravu prezentácie a krátkeho videoklipu.

Neoceniteľnou súčasťou tohto kurzu bola aktívna účasť v medzinárodnej skupine ostatných učiteľov z rôznych krajín Európy, kde sme medzi sebou komunikovali výlučne anglickým jazykom. Ďalším veľkým plusom tohto vzdelávania bola možnosť vymeniť si s účastníkmi praktické rady a návody ako zvládnuť konkrétne problémy, ktoré sa z času na čas vyskytnú pri vyučovaní anglického jazyka.

Účasť na kurze hodnotím veľmi pozitívne vzhľadom na takmer všetky jeho aspekty. Jedinou nevýhodou  bol výpadok internetovej siete počas jedného dňa kurzu.

Kurz bol realizovaný a finančne podporený v rámci projektu Erasmus+ s názvom Learning for better teaching, číslo zmluvy 2016-1-SK01-KA101-022255.