Školské sestry de Notre Dame nám pri príležitosti nášho  25. výročia zaslali takéto krásne blahoželanie.