Podpora  misijných diel patri medzi projekty, ktoré žiaci a pedagógovia našej  školy stále radi a ochotne podporia.