Blíži sa koniec školského a my prváci sme sa konečne dočkali chvíle, že sme sa mohli aktívne zapojiť do sv. omše. S veľkou radosťou sme prečítali prosby a niesli obetné dary. Tešíme sa, že naším čítaním sme oslavovali Ježiša pri sv. omši.