Deti z ŠKD strávili piatkové popoludnie v Hornozemplínskej knižnici. Všetci si spoločne zasúťažili a výborne sa bavili.