Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR identifikovalo niekoľko prípadov, keď účelové cvičenia na niektorých základných školách realizovali organizácie, ktoré neboli odborne spôsobilé ich uskutočňovať v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan preto v tomto smere informuje o odporúčaných postupoch.

Všetky podrobnejšie informácie nájdete priamo v liste ministra školstva.