Aj naša pani zástupkyňa, K. Nemcová, sa v týchto dňoch zúčastňuje 2-týždenného kurzu pre učiteľov anglického jazyka v meste Plymouth na juhu Anglicka. Kurz je súčasťou projektu programu EÚ Erazmus+ KA1, ktorý na našej škole vrcholí toto leto.