V čase od 2. do 15. júla 2017 som sa zúčastnila štruktúrovaného kurzu s názvom TEACHERS  OF ENGLISH, vo Veľkej Británii, ktorý organizovala agentúra Mayflower College, Plymouth. Táto vzdelávacia aktivita bola súčasťou projektu Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou realizovaného v rámci grantového programu EÚ – Erazmus+, Kľúčová akcia 1.

Obsahom tohto vzdelávania boli hlavne tréningové komunikačné  techniky zamerané na zlepšenie  plynulosti vo vyjadrovaní sa v cudzom jazyku, s dôrazom na osobitosti daného jazyka  jednak v gramatike, ale aj hlavne v súčasnej slovnej zásobe a tiež  informácie o rôznych kultúrnych aspektoch Veľkej Británie ako krajiny EÚ, a taktiež praktické metodologické návody na to, ako tieto informácie začleniť do hodín anglického jazyka na našej škole. Vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo na pôde vzdelávacej inštitúcie MAYFLOWER COLLEGE v Plymouth bolo vedené skúsenými anglickými lektormi s viacročnou pedagogickou praxou, ktorí  boli schopní poskytnúť  a sprostredkovať nielen odborné vedomosti, ale aj  praktické rady smerujúce k zefektívneniu výučby cudzieho jazyka. Samotné prostredie univerzitného mesta  bolo veľmi podnetné a v súčinnosti s obsahom kurzu poskytlo účastníkom vzdelávania skutočné obohatenie nielen z pohľadu využitia jazyka, ale aj získanie  množstva zaujímavých informácií  o danej krajine.

V rámci kurzu sme tak mali možnosť oboznámiť sa s históriou Anglicka počas exkurzie v Saltram house v časti Devon, ktorý je vzdialený približne 70 km od mesta Plymouth, kde sme mali príležitosť oboznámiť sa s významnými predstaviteľmi umeleckej tvorby- hlavne maliarstva a tiež s históriou života ľudí, ktoré predstavili  Anglicko v 17. a 18. storočí. Neoceniteľnou súčasťou tohto kurzu bola aktívna účasť v medzinárodnej skupine ostatných učiteľov z rôznych krajín Európy, kde sme medzi sebou komunikovali výlučne anglickým jazykom. Ďalším veľkým plusom tohto vzdelávania bola možnosť vymeniť si s účastníkmi praktické rady a návody ako zvládnuť konkrétne problémy, ktoré sa niekedy môžu vyskytnú pri vyučovaní anglického jazyka.

Účasť na kurze hodnotím veľmi pozitívne vzhľadom na takmer všetky aspekty, ktoré boli sprostredkované jazykovou vzdelávacou inštitúciou MAYFLOWER COLLEGE  v Plymouth.

Kurz bol realizovaný a finančne podporený v rámci projektu Erasmus+ s názvom Learning for better teaching, číslo zmluvy 2016-1-SK01-KA101-022255.