V čase od 10. do 21. júla 2017 som sa zúčastnil štruktúrovaného kurzu s názvom ENGLISH AND CULTURE: Methodology of Culture for Teachers of English in Dublin, Ireland, ktorý organizovala agentúra Englsih Matters so sídlom v Španielsku. Táto vzdelávacia aktivita bola súčasťou projektu Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou realizovaného v rámci grantového programu EÚ – Erazmus+, Kľúčová akcia 1.

Ako už názov kurzu napovedá,  obsahom tohto vzdelávania boli na jednej strane informácie o rôznych kultúrnych aspektoch Írska, ako krajiny EÚ, ako aj praktické metodologické návody, ako tieto informácie začleniť do hodín anglického jazyka na našej škole. Vzdelávané, ktoré prebiehalo priamo na pôde známej Trinity College Dublin, bolo vedené írskou lektorkou s viacročnou pedagogickou praxou, ktorá vedela poskytnúť praktické rady smerujúce k zefektívneniu výučby cudzieho jazyka.

V rámci kurzu sme tak mali možnosť oboznámiť sa so históriou Írska, významnými predstaviteľmi tradičnej, ale aj aktuálnej hudobnej scény, maliarmi, filmármi a neposlednom rade aj osobnosťami zo sveta literatúry. Okrem teoretického úvodu do danej problematiky sme si svoje vedomosťami mohli overiť aj v praxi počas exkurzií v národnej knižnici, galérii, či ostatných inštitúciách miestneho, ale aj celonárodného významu.

Neoceniteľnou súčasťou tohto kurzu bola aktívna účasť v medzinárodnej skupine ostatných učiteľov z rôznych krajín Európy, kde sme medzi sebou komunikovali výlučne anglickým jazykom.

Kurz bol realizovaný a finančne podporený v rámci projektu Erasmus+ s názvom Learning for better teaching, číslo zmluvy 2016-1-SK01-KA101-022255.

Róbert Majzlík